ماشین ورودی و خروجی

حجم فایل : 515.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 21
بنام خدا ماشین ورودی و خروجی ماشین های ورودی و خروجی:
در دنیای ریاضی ماشین ها وظایف مختلفی را به عهده دارند که با توجه به نیاز مسئله و وظیفه ای که به عهده دارند این کارها را انجام می دهند .
برای مثال بعضی از ماشین ها محیط یاب هستند یعنی محیط اشکال را با توجه به اطلاعات محاسبه می کنند . به جدول زیر دقت کنید. ورودی ها خروجی ها 4 5 6 7 چون می دانیم محیط هر مربع از ضرب یک ضلع در 4 حاصل می شود :
پس نتایج جدول را به این طریق محاسبه کردیم که به این شکل می توان نمایش داد . ماشین محیط یاب مربع اطلاعات ورودی اطلاعات خروجی از آن جایی که می دانیم هر مثلث متساوی الاضلاع از ضرب یک ضلع در 3 حاصل می شود . چون هر سه ضلع برابر است . ماشین محیط یاب مثلث متساوی الاضلاع اطلاعات ورودی ها اطلاعات خروجی ها 3 اندازه ضلع =محیط مثلث متساوی الاضلاع گاهی در بعضی از ماشین ها دو عملیات پشت سر هم رخ می دهد . 3 2- اطلاعات ورودی ها اطلاعات خروجی ها وظیفه ماشین یا داریم : 5 4+ اطلاعات ورودی ها اطلاعات خروجی ها وظیفه ماشین صورت شکل این ماشین ها را نیز می توان باز نویسی کرد . به موارد زیر دقت کنید . ورودی هابه صورت شکل خروجی هابه صورت شکل وظیفه ماشین ورودی هابه صورت شکل خروجی هابه صورت شکل وظیفه ماشین ورودی خروجی ورودی جدید و خروجی 2+ خروجی ها را داریم ورودی نداریم وظیفه ماشین اگر اطلاعات اولیه موجود نباشد و جواب ها داد شده باشد به این طریق عمل می کنیم . 3 خروجی وظیفه ماشین ورودی مثال :
به ماشین زیر دقت کنید و جاهای خالی را پیدا کنید .

جواب :
می توانیم ابتدا 40=5 8 و 37=3-40 را محاسبه کنیم و خانه ی اول را به این طریق پیدا کنیم ... ؟ 4 3- ؟ 2 8 5 وظیفه ماشین وظیفه ماشین 2 16 4 4 مثال :
حال با توجه به اطلاعات داده شده می خواهیم شما کار این ماشین را پیدا کنید . ؟ ؟ ورودی خروجی ورودی جدید و خروجی جواب : اگر در مثال گذشته دقت می کردید هدف این بود که ارتباط ماشین ها و الگویابی را با هم پیدا کنیم که به چه طریق میتوان نظم بین الگو ها را یافت .
مثال :
بعضی از اعداد ورودی و خروجی داده شده است بقیه اعداد را شما پیدا کنید . 1+5 خروجی ورودی 2-3 خروجی ورودی پایان...